TARİHÇE


Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği’nin kuruluşu ve gelişmesi
Ondokuzuncu yüzyılın sonundan itibaren ilgi gören ve yayılmaya başlayan otomobil ve diğer motorlu araçlar yirminci yüzyıl başında Türkiye’de de görülmeye ve kullanılmaya başlandı. 1940’lı yıllara kadar “trafik” bir konu veya sorun değildi. Ancak yine de bazı düzenlemeler yapmak gerekiyordu. Bu sebeple yerel yönetimlerin bünyesinde “trafik zabıtası teşkilatı” oluşturuldu ve kurallar ve uygulamalar yoğunlaştı. 1950’li yıllarda Türkiye’nin hızla gelişen karayolu politikası ile gerek kentlerde ve gerekse karayollarında trafik arttı ve hızlandı. Motorlu araç sayısı artmaya, yolarda yoğunluklar olmaya ve trafik kazalarının boyutları büyümeye başladı. Konunun genel devlet politikası içinde ele alınması gereği duyuldu, merkezi sistem ve düzenlemeye geçildi.

Bu esnada Avrupa’da da ikinci dünya savaşının olumsuz etkileri aşılmış, karayolu taşımacılığında hızlı bir gelişme olmuş ve motorlu araç sayısı hızla artmış, dolayısıyla trafik kuralları, düzenlemeleri ve kazaları gündemi işgal eder hale gelmişti. Bunun üzerine Avrupa ülkeleri 1959 yılında Fransa’da “La Prevention Routiere Internationale” adında “Yol güvenliği Teşkilatı”nı kurmak gereğini duydular.

Ayni paralelde hareket edilerek ayni yıl (1959) Türkiye’de de Ankara’da benzer bir oluşum gerçekleşti ve “Trafik Kazalarını Önleme Cemiyeti” kuruldu. Bakanlar Kurulunun 20 Ağustos.1959 tarih ve 4/12065 sayılı Kararnamesi ile de bu kuruluşa “kamu yararlı cemiyet” statüsü verildi.

Trafik yoğunluğunun fazla olduğu, dernek statüsü çerçevesinde uyarı ve önlem kampanyalarının daha yaygın ve dikkat çekebileceği öngörüldüğü için de 1961 yılında Dernek Merkezi İstanbul’a nakledildi.

Bakanlar Kurulunun 22.Mayıs 1973 tarih ve 1/6423 sayılı Kararnamesi ile de Derneğe “Türkiye” adını kullanma yetkisi verildi. Dernek halen, 1959 yılından bu güne kesintisiz olarak faaliyet gösteren, Genel Merkezi İstanbul’da olmak üzere Türkiye’nin başlıca İllerinde şubeleri ile ülke çapında çalışan bir Sivil Troplum Kuruluşudur.

TTKÖD, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 4. maddesi gereği oluşturulan ve Ankara’da Emniyet Genel Müdürlüğünde ayda bir toplanan “Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu”nun tabii üyesidir. Şubeler bulundukları illerdeki “İl Trafik Komisyonu” üyesidir.

Bakanlar Kurulunun 8 Kasım.1973 tarih ve 7/7352 sayılı Kararnamesi ile uluslararası ilişkilerde bulunmak iznini alan Dernek, kendisi gibi 1959 yılında kurulan ve ayni amaçla çalışan “La Prevention Rouitiere Internationale” (kısaca PRI) teşkilatının Türkiye’yi temsil eden üyesi oldu. 1973 yılından beri bu teşkilatın üyesidir.

Yıllar geçtikçe artan trafik kazaları, yaralanmalar ve ölümler Birleşmiş Milletler Örgütünü harekete geçirdi. Örgüt bu alanda yaptığı araştırma ve saptamalar sonunda ülkelerin yöneticilerinin ve toplumun dikkatini çekmek amacıyla 2009 yılında 10 yıllık bir eylem planını gündeme getirdi. Bütün üye ülkelerin olumlu yaklaştığı bu plan Türkiye’de “2011-2020 Eylem Planı” adı altında uygulamaya kondu.

Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği plan hedeflerini aynen benimseyerek çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırmaya başladı..

Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği, 2011 yılında kurulan “Global Alliance of NGOs for Road Safety - Sivil Toplum Kuruluşları Yol Güvenliği Küresel İttifakı” kurumunun üyesidir. Bu ittifakın amacı “2011-2020 On Yıllık Eylem Planı” uygulamaları çerçevesinde ülkelerin yol güvenliği alanında sivil toplum kuruluşlarının ortak çalışmalarını teşvik etmek ve sağlamaktır.

Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği uluslar arası kuruluşlardan FEVR (Federation Eurepenne des Victimes de la Route – European Federation of Road Traffic Victims – Trafik Mağdurları Avrupa Federasyonu), GRSP (Global Road Safety Partnership – Yol Güvfenliği Küresel Ortaklığı) ve UITP (International Association of Public Transport – Uluslararası Toplu Taşımacılık Derneği) kuruluşlarına akreditedir.